In gesprek met

Dit is een item aan deze website waarin ik een aantal meer en minder interessante vragen stel aan prominente musici die op hun beurt in velerlei opzicht een bijdrage leveren aan de huidige status van de windbandscene. Terugkijken, reageren op de huidige status en meer visionaire antwoorden geven hoe we de windbandscene richting geven in de nabije en verdere toekomst. Iedereen is het kind van de coronatijd. Zeker mensen die in de cultuursector actief zijn. Krachten bundelen en ideeŽn uitwisselen hoe we windbandscene resetten en meer terugbrengen onder de aandacht in de wereld van de amateurkunstbeoefenaar is geen overbodige actie. Ik heb gekozen om per persoon vragen te stellen die op de kracht van de geÔnterviewde van toepassing zijn. Dus niet volgens een vooropgezet format.