Stellingen/meningen van een enkeling

Stellinge/meningen van een enkeling die je mogelijk tot nadenken aansporen. Lees ze door en geef het voor jezelf een plek in jouw handelen binnen het vakgebied van de dirigent

Stellingen!

Het zijn stellingen/meningen van een enkeling!

Waar of niet waar? Terecht of onterecht?

Deel je deze stellingen/meningen, ja of nee?

Ontken of negeer deze stellingen/meningen en blijf je eigen weg volgen.

 

 1. Het ideale tempo bestaat! Van elke compositie! (Afhankelijk van de omstandigheden)
 2. Het juiste tempo is niet een kwestie van de snelheid van een beweging maar van het laten horen van het karakter van de beweging
 3. Het bepalen van het tempo is (deels) gekoppeld aan de akoestische omstandigheid
 4. De wijze van articuleren en hoe deze articulatie te gebruiken op bepaalde momenten binnen de partituur is strikt gekoppeld aan de mogelijkheden en karakteristieken van de instrumenten
 5. Dus….één uniforme articulatie van boven naar beneden genoteerd in een partituur is niet realiseerbaar. Altijd uitgaan van het instrument en de vertaling van de articulatie richting het instrument in kwestie
 6. Dynamiek is zeer relatief
 7. Het bepalen van de dynamische pyramide is gekoppeld aan de akoestische omstandigheid
 8. Een partituur kent altijd één sterkste en één zachtste passage/moment en dat is de dynamische spanningsboog van een uitvoering
 9. Klankkleuren kun je: naast elkaar, voor elkaar, achter elkaar en als mengklank laten klinken
 10. Een orkest komt het beste tot zijn recht als het perspectivisch klinkt
 11. Een repetitie of permanent repeteren in een te droge akoestiek heeft als gevolg dat mengklanken veel te weinig tot niet ervaren worden door muzikanten en dirigent
 12. Een repetitie of permanent repeteren in een te grote, lees over-akoestiek maakt een orkest deels lui om te werken aan zijn/haar klank
 13. Claude Debussy en Erik Satie hadden gelijk: maatstrepen hinderen de muziek
 14. Het permanent laten horen, voelen en zien van de 1ste tel van een maat hindert de muzikale frase en de agogiek
 15. Het als dirigent telkens percussief en dus slagtechnisch verticaal laten zien van de 1ste tel van de maat is dodelijke voor de muzikale spanningsboog over meerdere maten.
 16. Een dirigent die alleen slagschema’s dirigeert kan zijn muzikale gedachte niet laten zien!
 17. Een diagonale 1ste tel in een slagschema opent de klank van het orkest.

Alex
Deel het met uw vrienden!